Vòng Quay May Mắn

Số lượt quay: 37,471

Đã trúng thưởng: 32,875

Số lượt quay: 29,686

Đã trúng thưởng: 26,216

Số lượt quay: 33,112

Đã trúng thưởng: 26,167

Số lượt quay: 14,689

Đã trúng thưởng: 10,447